1.Arods-jostu aušana

1.projekts2018.gads - Limbažu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursam

Projekta nosaukums: „1.Arods-jostu aušana”

Realizācija - 2018.gads no jūnija līdz oktobrim.

Projekta mērķi un uzdevumi:

  • Izveidot jostu aušanas neformālās izglītības programmu, kas paredzēta dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, lai piedāvātu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas Limbažu novadā.
  • Izveidot „Amatu mājas” piedāvājumu skolām un bērnudārziem - veicinot jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un parādot amatniecības karjeras izvēles iespējas;
  • Rokdarbiem nepieciešamo materiālu un aprīkojuma iegāde:
  • Linu diegi; Vilnas dzija; Celu galdiņi; Jostu šķieti; Lampa-lupa
  • Baltas viegli saliekamas nojumes 3*3m iegāde (Pielikumā cenu aptauja) nepieciešama dalībai pilsētas svētkos (kur jau vairākus gadus mūsu dalībnieces ierāda audēju amatu interesentiem – vedam stelles uz norises vietu un aužam jostas – ļaujam pasākuma apmeklētājiem to izmēģināt un šovasar aicināsim līdzdarboties biedrības darbībā).
  • Informatīva bukleta izdošana – izdalīšanai pilsētas svētkos, gadatirgu laikā u.c. pasākumos. Iedzīvotāju informēšanai par biedrības „9 Arodi” darbību.

Projekta kopējās izmaksas 2348,50 eur tajā skaitā - Limbažu novada piešķirtais līdzfinansējums 698.50 eur)