Par mums

Biedrība „9 Arodi”

vienotais reģistrācijas Nr. 40008275700
ir dibināta 12.04.2018
Limbažu nov., Limbaži, Pasta iela 6, LV-4001

Darbības apraksts

Pulcēšanās Limbažos Pasta ielā 6 – biedrības „Saulesrits” telpās aizsākās ar dažu interesentu vēlmi apgūt tautisko – etnogrāfisko jostu aušanu. Uzaicinājām daiļamatu meistari Dimateri Reklaiti – lai ierāda pamatus un lēnām apguvām jostu aušanas iemaņas. Pamazām radās vajadzība pēc stellēm un Linda Bēce organizēja vairāku steļļu iegādi, lai gribētājas var pamainīties.  Pirmajā gadā mācoties jostu aušanas prasmes - mēs noaudām 12 jostas. Otrajā gadā jau varējām iekārtot nelielu izstādi Limbažu bibliotēkas telpās: Trešajā gadā jau varam sacensties meistarībā. Pielikumā fotogrāfijas no mūsu darbības. Bet svarīgāk par noausto jostu ir no vientulības un skumjām izglābto līdzcilvēku prieks! Kad izstādē kādas seniores meita atnāca pateikt paldies, ka izglābām viņas māmiņu – bija paties gandarījums par ikdienā paveikto brīvprātīgo darbu un šajā labdarībā ieguldītajiem līdzekļiem. Tomēr ar salīdzinoši nelielu finansiālu ieguldījumu šo mūsu darbību varētu pacelt nākamajā līmenī – ar regulārām apmācību nodarbībām – ieguvēji būtu daudzi.

Ar cieņu,
Linda Bēce
Tālr. 22008808

Nams Limbažos Pasta ielā 6 Latviskās dzīvesziņas centra „Saulesrits” māja, kur šobrīd darbojas arī biedrība „9 Arodi”

Biedrības darbības pilns apraksts PDF formātā

Image